خودی و غیرخودی در نمایشگاه مطبوعات

نمایشگاه مطبوعات که این روزها در کانون پرورش فکری به ابتکار مسوولا‌ن وزارت ارشاد و به صورت مستقل از نمایشگاه کتاب در جریان است، یک تفاوت چشمگیر با سال‌های گذشته دارد. اشتباه نکنید!