نمایشگاه داری صنعتی ایران روبه افول است

در سال‌های اخیر مشكلات نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به یك معضل جدی درمسایل شهری تبدیل شده و از این جهت بسیاری از مسوولان را وادار به یافتن راه‌حلی برای برگزاری محل این نمایشگاه در حاشیهء شهرها كرده است.