كاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در صنعت نفت

علوم جغرافیایی و نقشه‌برداری از معدود رشته‌های علمی می‌باشد كه تمامی انسان‌ها را در قلمرو خود جای می‌دهد زیرا كه همه به نوعی علاقه‌مند به شناخت محیط و منابع اطراف خویش و در جست‌وجوی بهره‌گیری مناسب از آنها می‌باشند و این شناخت به جز بررسی‌های جغرافیایی و نقشه یا مشاهده مستقیم و تجربه كه آن هم مستلزم زمان زیاد و هزینه خواهد بود میسر نیست.