رشد اقتصادی و بازار جهانی نفت

تولید بالای اوپک در سال جاری میلادی عامل مهمی در زمینه ثبات بازار نفت است و انتظار می رود میزان تولید نفت خام سازمان کشورهای صادر کننده نفت « اوپک» به 30 میلیون بشکه در روز و تا ماه سپتامبر به 30 میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسد، این میزان تولید بیش از تفاضل میان تقاضا و عرضه غیر اوپک برای سه ماه سوم سال جاری میلادی است و در صورت ادامه این روند تولید اوپک بیشتر از نیاز بازار در سال 2004 و 2005 خواهد بود.