بانكداری اینترانتی نیازی به تدابیر شدید امنیتی ندارد

در روش بانكداری اینترانتی, استفاده از اینترنت در نظر گرفته نشده ؛‌ ‏چرا كه در این روش مشتری از طریق رایانه , مودم و خط تلفن خود به مركز اطلاعات بانك متصل شده و به انجام عملیات بانكی می‌‏پردازد.