آفتاب

سایکومتریست چیست و چگونه کار می کند؟روان سنجی یا روان نگری را اینگونه تعریف نموده اند: استخراج اطلاعات پنهان در حافظه (نهان) اشیاء. ضرب المثلی می گوید چنانچه اشیاء قدیمی زبان داشتند چه سر گذشتهایی را که نمی گفتند.

آشنایی با سایکومتریست

روان سنجی یا روان نگری را اینگونه تعریف نموده اند: استخراج اطلاعات پنهان در حافظه (نهان) اشیاء. ضرب المثلی می گوید چنانچه اشیاء قدیمی زبان داشتند چه سر گذشتهایی را که نمی گفتند.
در واقع اشیا قصه های خویش را دائم تعریف می کنند ولی گوش شنوایی نیست. برخی سایکومتری را هاله خوانی می دانند. در سایکومتری بیشتر موردنظر اشیا است. اشیا همه جاندارند، هاله دارند و حافظه دارند.
توانایی سایکومتری یکی از جالب ترین و اموزنده ترین مقولات فراروانی می باشد. سایکومتری از نظر علمی، دینی و عملی قابل اثبات می باشد.
دانشمندان توانسته اند صدای آوازی را که کوزه گر در درهنگام ساختن کوزه می خوانده از آن استخراج کنند.

با چه اجسامی سایکومتری انجام دهیم؟

هرچه جسم متراکم تر و چگال تر باشد، انرژی را راحت تر در خویش نگه می دارد. به عنوان مثال ، اجسامی با ساختار بلوری مخصوصاً کریستال آب در حال منجمد و فلز که رسانای خوبی هم هستند، انرژی را بهتر و برای مدت طولانی تری در خویش ضبط می کنند.
در عوض اشیائی مثل پارچه و لباس که رسانای خوبی هم نیستند، به راحتی انرژی را در خود نگه نمی دارند و خواندن آن ها دشوار تر یا غیر ممکن است. بنابراین برای سایکومتری، اجسام فلزی و جواهرات بسیار مناسب اند.
برای نمونه، چنانچه جواهرات یکی از درگذشتگان خویش را در دست بگیرید، شاید بتوانید نخستین میهمانی که وی در آن این جواهر را به دست نموده یا دیگر تجربیات وی را ببینید و خاطره های خوب و بد وی را حس کنید. اگر تکه ای از مجسمه ای که برای چند وقتی در میدان شهری قرار داشته را لمس کنید، شاید بتوانید باقی مانده انرژی مردمی که از کنار آن عبور نموده اند و فضای آن محیط را درک کنید.
همین طور اگر به خانه ای نقل مکان کنید که اشخاص ناراحت، بیمار یا پرخاشگری در آن زندگی می کرده اند ، امکان دارد انرژی های منفی باقی مانده از آنان در اجسام و حتی دیوارهای خانه را دریافت کنید و بر حال و زندگی شما هم تأثير بگذارند. با این که این توانایی و استعداد در بعضی اشخاص مثل مدیوم ها وضوح و قدرت بیشتری دارد، ولی مطمئنا شما هم تا بحال تجربیاتی هرچند اندک به این شکل داشته اید.
 

استفاده از آب برای پاك سازی انرژی های منفی

بگذارید آب روان نگرانی ها و استرس های روز قبل و افكار و خاطراتی را كه ممكن است شما را در طول شب غمگین كرده باشد بشوید و برد.
تصور كنید كه آن ها از شما جدا میشوند و به دریچه فاضلاب می ریزند .آب انرژی های منفی را با خود می برد و تعادل را به بدنی كه تحت‌تأثیر این انرژی ها قرار داشته است باز خواهد گرداند.این خاصیت نادیدنی ولی حیاتی استحمام زیر دوش رفتن و شستشوست.
شست و شو با آب عملی برای پاكسازی مظهر تطهیر درونی و آماده شدن برای با طراوت شروع كردن یك روز است.قبل از اینكه خود را برای رفتن به جایی آماده سازید یا پیش از رفتن به رختخواب برای زدودن اثرهای منفی رویداد های روزی كه پشت سر گذاشته اید هم میتوانید این عمل را به انجام برسانید.
همینطور اگر با كسی بگو مگو كرده اید در وضعیت سخت و اضطراب آوری قرار داشته اید  یا در ارتعاشات ناخوش‌آیند از هر نوع فرورفته این می توانید نیروی شفابخش و پالاینده ی آب را برای زدودن این انرژی منفی از درون و اطرافتان به كار گیرد
آبی كه برای اهداف آیینی و تشریفاتی یا اهداف پاكسازی تبرك و تقدیس شده باشد آب خالصی است كه ارتعاشات آن تسریع یافته است. تبرك روشی برای افزایش دادن نیروی یك ماده و در عین حال سپاسگزاری است.


منبع: بیتوته
وبگردی