زندگی چارلی چاپلین

چارلی (چارلز) چاپلین" نابغه سینما ‪ ۱۶‬آوریل ( ‪۲۷‬اردیبهشت ماه) سال ‪ ۱۸۸۹‬میلاد در لندن متولد شد. پدر و مادرش بازیگر تئاتر بودند و خود نیز، در نخستین سالهای زندگی، بازیگری را شروع کرد .