بررسی گفتگوی شبكه ۳ با سردار رادان

برنامه كوله پشتی كه چهارمین دوره خود را طی می كند در مناسبت های گوناگون بویژه در ایام تابستان با دعوت از چهره های شناخته شده یا ناشناخته عرصه علم و فرهنگ و سیاست و ... مسایل مد نظر تهیه كنندگان برنامه را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله دلایل موفقیت نسبی این برنامه مجری جوان و جویای نام این برنامه است كه با چهره، لحن و رفتاری متفاوت با دیگر برنامه هایی در این سطح توانسته است طیف گسترده ای از مخاطبین را علاقه مند به پیگیری این برنامه كند.