نمايش‌هاى عروسکى بين مردم طى قرن‌ها سنت‌ها و قهرمان‌هاى عاميانه‌اى را بوجود آورده که نمونهٔ اين قهرمانان يکى �پهلوان کچل� است.

نمايش‌هاى پس از اسلام در قالب‌هاى مستقلى ارائه شده که عبارتند از: نقالي، تعزيه، نمايش عروسکى و نمايش‌هاى شاد.