حدود هشتاد هزار سال پيش بشر موفق به رنگ کردن اشياء شد؛ که در ابتدايى‌ترين شکل آن تنها دو رنگ سياه و قرمز بود.

در ادوار پيش از تاريخ رنگ‌ها را از طبيعت بدست مى‌آورند مثلاً براى خون، زغال، آهن و مشتقات آن استفاده مى‌شد. اين رنگ‌ها را گاه با چربى حيوانات مخلوط مى‌کردند و مواد رنگى مى‌ساختند.


رنگ وسيلهٔ بيان نقاش است. اين رنگ چه به‌صورت آماده يا به‌‌صورت پودر رنگ زمانى قادر به مشاهدهٔ آن هستيم که برروى سطح قرار گيرد.