از قديمى‌ترين هنرها بر روى چوب، خراطى است. در اين هنر جهت ساخت اشيائى که حالت مدور دارند، مانند نرده‌هاى چوبي، عصا، مهرهٔ شطرنج و ... چوب را به دستگاهى مى‌بندند که حالت چرخشى دارد. و در حالت دورانى چوب را با ابزارى فرم‌ مى‌دهند. مهمترين مرکز ساخت اين محصولات چوبى در ايران، شهر رشت مى‌باشد.