کاشى معرق

معرق کاشي، کاشى مرکب از قطعات مختلف و رنگ‌هاى گوناگون است که چون در کنار يکديگر قرار گيرند، نقشى بديع به‌وجود آيد. معرق کلمه‌اى است که ريشهٔ عربى دارد و به اشکالى که از کنار هم قرار گرفتن تکه‌هاى کوچک و بزرگ تشکيل شده باشد، گفته مى‌شود. کاشى معرق در معمارى ايران دوره اسلامى از دو جنبه حائز اهميت بسيار است: اول از نظر زيبايى فوق‌العاده و دوم از نظر استحکام.


معرق‌کارى چوب

معرق‌کارى چوب عبارت است از ايجاد نقوش و طرح‌هاى مختلف که از کنار هم قرار دادن چوب در کنار يکديگر به‌وجود مى‌‌آيد، که دو نوع است، معرق برجسته و معرق تخت. معرق چوب در ايران فنى جوان و جديد است و قدمتى ۵۰ ساله دارد. در معرق، چوب‌هايى در کنار يکديگر قرار مى‌گيرند، ضخامتى بين ۲ الى ۳ ميلى‌متر دارند.معرق‌کارى چوب مى‌تواند زمينه رنگى يا مشکى داشته باشد. اگر معرق آميخته به خاتم شود به آن معرق خاتم مى‌گويند و اگر منبت در آن به‌کار رود، به آن منبت معرق گفته مى‌شود.