۱. طرح نقشه: طرح به‌وسيلهٔ طراح کشيده مى‌شود و سپس آن را روى يک تختهٔ سه لايى به‌وسيلهٔ چسب فورى مى‌چسبانند. به اين ترکيب مدل گفته مى‌شود.


۲. خرد کردن مدل: مدل را روى چوب فوفل به‌وسيلهٔ ميخ سايه نصب مى‌کنند و اين ترکيب را روى تختهٔ پيشکار قرار داده و به‌وسيلهٔ اره مويى به قطعه‌هاى مختلف مى‌برند.


۳. نصب: مجموعه قطعه‌هاى خرد شده را براساس طرح نقشه روى يک تختهٔ ۱۸ ميلى‌متري، چند سه لايى يا تختهٔ پيشکار که يک نايلون سطح آن را پوشانده است، کنار يکديگر قرار مى‌دهند و به‌وسيلهٔ ميخ سايه به تختهٔ مذکور نصب مى‌کنند.


۴. دوربري: هر يک از قطعات خرد شده را که شامل قسمتى از زمينه و نقشه است، با برداشتن ميخ سايه از روى تختهٔ پيشکار جدا مى‌کنند و روى پيشکار قرار مى‌دهند و خطوط مربوطه را دوربرى مى‌کنند.


۵. تهيه و نصب زمينهٔ اصلي: در اين مرحله تختهٔ سه‌لايى را که روى چوب فوفل يا گردوى زمينه قرار گرفته، برمى‌دارند و قسمتى از زمينهٔ اصلى نمايان مى‌شود. سپس اين قطعهٔ فوفل را در جاى خود مطابق نقشه روى تختهٔ پيشکار به‌وسيلهٔ ميخ سايه موقتاً نصب مى‌کنند.


۶. انتقال نقش‌ها بر روى چوب‌هاى صنعتي: باقى‌ماندهٔ قطعه‌هاى خرد شده که شامل يک قسمت از نقش‌هاى اصلى و تخته سه‌لايى است از چوب فوفل که در زير اين مجموعه قرار دارد جدا مى‌کنند. چوب فوفل را کنار گذاشته و تختهٔ سه‌لايى نقشه را به‌عنوان الگو به‌کار مى‌برند. رنگ چوب را انتخاب مى‌کنند و الگو را روى آن قرار داده و دوربرى مى‌کنند و آن را بر جاى اصلى خود که در ميان زمينه خالى است، روى تختهٔ پيشکار قرار مى‌دهند. و به اين ترتيب همهٔ نقشه‌ەاى خرد شده را از رنگ‌هاى مختلف چوب، صدف و عاج تهيه و جايگزين مدل مى‌کنند.


۷. اتصال نقش‌ها: مايع غليظ و چسبنده‌اى از سريشم و پودر حمرا دست مى‌کنند و با انگشت سبابه روى تمام شيارهاى بين نقش‌ها مى‌زنند تا قطعات ثابت شود. بعد ميخ‌هاى سايه را بر مى‌دارند. سپس نايلون روى تختهٔ پيشکار و زير کار را بر مى‌دارند و نقش‌هاى چسبيده شده را بر مى‌گردانند و پشت آنها را سمبادهٔ نرم مى‌کشند.


۸. پرس کردن: ابتدا سطح تختهٔ پيشکار را با کاردک به چسب گرم آغشته مى‌کنند و نقشهٔ معرق‌شده را روى آن مى‌چسبانند. سپس يک قطعه نايلون و يک پتوى دولا را روى نقشهٔ معرق‌شده قرار مى‌دهند. و اين مجموعه را در ميان دستگاه پرس قرار داده و تنظيم کرده و تحت فشار قرار مى‌دهند.


۹. دوربرى کناره: بعد از پرس شدن، ناصافى‌هاى احتمالى را صاف مى‌کنند و سپس در ميان گيره قرار داده و اضلاع گونيا شده را رنده مى‌کنند.


۱۰. پرداخت: به‌دليل تفاوت در ضخامت چوب‌هاى صنعتي، سطح نقش معرق يکسان نيست. به‌همين دليل با ماشين سمبادۀ شمارهٔ ۴۰ کاغذى آن را مى‌سايند. از چو بساب نيز براى اين کار مى‌توان بهره برد.


۱۱. ليسه زدن و پرداخت مجدد: براده‌هاى سطح کار را با ليسه جمع کرده و بعد با سمبادهٔ شمارهٔ ۱ سطح شيء را صيقل مى‌دهند. اين عمل را آنقدر ادامه مى‌دهند تا انگشت بر سطح شيء بلغزد.


۱۲. پلى‌استر روى کار: ابتدا محيط شيء را با نوارچسب کاغذى به طريقى که ۲ يا ۳ ميلى‌متر آن از سطح شيء بالاتر قرار گيرد مى‌چسبانند. سپس مخلوط پلى‌استر آماده شده را به‌طور يکنواخت روى سطح کار مى‌ريزند و با يک شانهٔ کوچک پخش کرده تا کاملاً زمينه و سطح‌ نقش‌هاى معرق‌شده را بپوشاند. از پمب بادى نيز مى‌توان استفاده کرد. پس از ۲۴ ساعت، پلى‌استر روى شيء خشک شده براى ظاهر ساختن نقش‌ها از زير پلى‌استر، سطح آن را با سمبادهٔ لرزان که صفحهٔ سمبادهٔ شمارهٔ ۴۰ به آن متصل است مى‌سايند و مجدداً قشرى پلى‌استر خالص بر سطح آن مى‌پاشند و بعد از صفحه سمبادهٔ شمارهٔ ۴۰۰ آبى استفاده مى‌کنند.


۱۳. پرداخت‌ نهايي: در اين مرحله با دستگاه پرداخت که صفحهٔ نمد به آن متصل است و با مواد جلا دهنده سطح کار را پرداخت مى‌کنند.


۱۴. کيلر: در مواقعى که شيء معرق‌کارى شد، کيفيت بالايى نداشته باشد، براى جلاى آن و حفاظت از کيلر به‌جاى پلى‌استر استفاده مى‌کنند. کيلر بايد از نوع براق باشد و بايد با مقدارى تينر فورى مخلوط شود و با پيستوله يا فوتک آن را روى سطح کار مى‌باشند.


۱۵. پشت تابلو را با ماده‌اى مثل موم يا صمغ يا لاک پوشانده تا تابلو انحنا و خميدگى پيدا نکند.