طبق مدارک تاريخى و باستان‌شناسى حکايت از اين دارد که در اواخر هزارهٔ دوم ق.م هنرمندان ايراني، از خشت و آجرهاى لعابدار استفاده مى‌کردند و به ساخت آن آشنا بودند. در کاوش‌هاى چغازنبيل در شوش و نيز ساير نقاط باستانى خشت‌هاى لعابدار يافت شده است. در تزئيناتى که از دوره هخامنشى برجاى مانده است، کاربرد آجرهاى لعابدار رنگين در بدنه ساختمان‌هاى شوش و تخت‌جمشيد ديده مى‌شود. ساسانيان نيز ساخت کاشى‌هاى زمان هخامنشيان را با همان شيوه و با لعاب ضخيم‌تر ادامه دادند. هنر موزائيک نيز در اين دوران متداول شد.


کاشى لعابى با فيروزه،

کاشان،1337هجرى
کاشى لعابى با فيروزه، کاشان،1337هجرى

در دورهٔ اسلامى اين هنر در خدمت معمارى قرار داشت و در دورهٔ تيمورى اين فن بيشتر مورد توجه واقع گرديد. و بعد در دورهٔ صفوى بسرعت پيشرفت نموده ولى از دوره صفويه کاشى‌کارى ايران سير نزولى طى کرد.