قالى ايران با بافته‌هاى پرنقش و نگار، آيينهٔ تمام نماى هنر و تمدن ايرانى و اسلامى است. اين دست‌بافته ميراث با ارزشى است که از دوران‌هاى بسيار قديم در ايران وجود داشته، حاصل کاوش‌هاى باستان‌شناسان و مطالعات مورخّين، پيشينهٔ آن را تا اوايل دوران هخامنشى مى‌رساند. پروفسور پوپ معتقد است که اولين فرش‌ها از نى و گياهانى که در باتلاق‌هاى سفلاى بين‌النهرين مى‌روييد، تهيه مى‌شده و با ايجاد بافته‌اى حصيرى از گياهان، اولين گام در ايجاد قالى برداشته شده است.