از روش‌هاى نقش انداختن و تزيين پارچه در ايران انواع رودوزى‌ها هستند که با طرح‌هاى بسيار ساده و زيبا توسط سوزن يا قلاب روى پارچه دوخته مى‌شوند. گاه رودوزى‌‌ها زمينهٔ پارچه را مى‌پوشاند مانند سوزن‌دوزى بلوچ و پته‌دوزى کرمان، گاه روى پارچه نقشى دوخته نمى‌شود بلکه با عبور نخ‌هاى رنگين از لابلاى تاروپود پارچه و دوختن اين الياف به يکديگر پارچهٔ ساده حالت مشبک به خود مى‌گيرد، مانند قلاب‌دوزى و سوزن‌دوزى اصفهان. گاهى نيز الياف داراى روکش‌هاى فلزى بر پارچه نقش مى‌اندازند، مانند نقده‌‌دوزى.

مليله‌دوزى

مليله دوزى،اصفهان
مليله دوزى،اصفهان

در اين روش از مليله يا رشته‌هاى فلزى نازک که به شکل فنر درآمده استفاده مى‌کنند و با آنها نقش‌هاى دلخواه را روى پارچه مى‌دوزند.

سوزن‌دوزى

سوزن دوزى، بوشهر
سوزن دوزى، بوشهر

سوزن‌دوزى شامل نقش‌دوزى و مزيف‌دوزى است. دوخت نوارهاى موازى به روى پارچه را نقش‌دوزى مى‌گويند و نقش سياه بخيه‌دوزى شده را مزيف‌دوزى مى‌نامند.

نقده‌دوزى

  نقده  دوزى ، اصفهان
نقده دوزى ، اصفهان

در نقده‌دوزى از يک نوع نخ طلايى يا نقره‌اى استفاده مى‌شود، که تابيده شده و به شکل نوار روى پارچه دوخته مى‌شود.

پته‌دوزى

شنل پته دوزى
شنل پته دوزى

پته‌دوزى روى پارچه دستباف پشمى به‌نام ”عريض“ انجام مى‌شود. در اين شيوه از نخ پشمى و ابريشمى استفاده مى‌شود و براى تزئين سطحى از پارچه بکار مى‌رود.

سکمه‌دوزى

سکمه دوزى، اصفهان
سکمه دوزى، اصفهان

در اين شيوه از رودوزى، با نخ‌کش کردن طرح اصلى و دوختن اطراف آن با نخ‌هاى رنگين، طرح‌هايى با ظرافت بسيار ايجاد مى‌کنند. در يک نوع ديگر آن با نخ کردن سنگ‌هاى رنگى در ابعاد کوچک و هندسي، سطح پارچه را به شکل برجسته تزئين مى‌کنند.

ابريشم‌دوزى

 ابريشم دوزى، اصفهان
 ابريشم دوزى، اصفهان

ابريشم‌دوزى بر روى پارچه اطلس، تافته، مخمل، ماهوت و نيز ساتن انجام مى‌شود. البته دوخت اين نوع از رولوزى‌ها با ماشين انجام مى‌شود.