قطعه خط نستعليق، ميرزا احمد

تهراني، 1335
قطعه خط نستعليق، ميرزا احمد تهراني، 1335

ميرداور کيا الحسينى

از هنرمندان سدهٔ يازده هجرى است.

مراد‌العّباسى

از کاغذبران سدهٔ يازده هجرى است.

عليقلى ماهر مغانى

متخلص به ”ماهر“ از کاغذبران سدهٔ دوازدهم هجرى است. از آثار او نمونه‌اى در دست نيست.

ميرزا محمدعلى سنگلاخ

ميرزا محمدعلى قوچانى معروف به سنگلاخ از چهره‌هاى بى‌نظير سدهٔ سيزدهم هجرى است. وى رقم آثار خود را با واژه‌هاى بسيار زياد و عجيبى مى‌زده است. مثل ابوالبشر، روشن‌ضمير، رفته به سر و .... از تأليفات وى مجمع‌الاوصاف و تذکرهٔ خوشنويسان است.


وى هنرهاى بسيار از جمله قطاعى و خوشنويسى هفت قلم داشته است.

ميرزا محمدحسين يزدى

از کاغذبران چيره‌دست و استاد سدهٔ سيزدهم هجرى است. نمونه‌هاى فراوانى از آثارش برجاى مانده است. قطعه‌اى از آثار او در موزهٔ هنرهاى تزئينى تهران است. او در اين رشته مهارت و استادى تمام داشته است.

ملامحمدتقى صحاف اصفهانى

از هنرمندان معروف سدهٔ سيزدهم هجرى است. وى در خوشنويسي، صحاف، معرّق‌‌سازي، تذهيب، سوخت، ساخت جواهر قرمزدانه و کاغذبرى استاد بود. دقت دست او چنان بود که مى‌توانسته يک برگ کاغذ نازکى را از ميان بريده دو پوسته کند. کتيبهٔ سردر مسجد رکن‌الملک به خط اوست. در تعمير کتيبه‌هاى مشهد و سردر مدرسهٔ چهارباغ اصفهان نيز از خط او استفاده شده است.


فانوس با بريده هاى گوناگون،

ملامحمد تقى صحاف اصفهانى
فانوس با بريده هاى گوناگون، ملامحمد تقى صحاف اصفهانى

تعداد زيادى از آثار وى در مجموعهٔ خصوصى دکتر حسين آزاد، در پاريس وجود دارد.

ميرزا حبيب‌الله نظام افشار

از کاغذبران معروف قرن سيزدهم هجرى است.

عبدالصمدلله باشى

شاهزاده مسعود ميرزا ظل‌السلطان، فرزند ناصرالدين‌شاه قاجار بود.

محمد مهدى شريف شيرازى

از کتيبه‌نگاران و کاغذبران استاد سدهٔ چهاردهم هجرى است.

ملامحمدعلى فرخ بواناتى

متخلص به فرخ از کاغذبران سدهٔ چهاردهم هجرى است.

ميرزا احمد تهرانى

از آخرين کاغذبران قرن چهارده هجرى است

ميرزا حسن زرين‌قلم

از خوشنويسان و قطعه‌سازان و کاغذبران نيمهٔ اول سدهٔ چهاردهم هجرى است. او هنرمند با ذوقى بوده که در خوشنويسى انواع خطوط و کاغذبرى مهارت داشته. وى در ميان درويش‌ها به نصرت عليشاه معروف بوده، قطعات زيادى از او در مجموعه‌ها و خانواده‌ها موجود است. يک قطعه خط گلزار بزرگ در موزهٔ هنرهاى تزئينى در تهران، از وى وجود دارد. اما از هنر کاغذبرى وى تنها يک قطعه در دست است، که در آلبوم‌خانهٔ کاخ گلستان است.

ابوالقاسم خوانسارى

اين هنرمند خوشنويس و کاغذ‌بر و صحاف در نيمهٔ سدهٔ چهاردهم هجرى فعال بوده است.


از هنرمندان کاغذبر که ناشناخته‌اند و تنها نامشان باقى است و برخى آثارشان، مى‌توان محمد صادق، ناصرالصنايع بلخي، سيدعلي، عبدالحسين هزار جريبي، محمدصالح و احمدالحسيني، را نام برد.