آفتاب

آب مقطر گیری پارسیان طب

آب مقطر گیری پارسیان طب
آب مقطر گیری پارسیان طب
1 آب مقطر گیری دو بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور شیشه ای چهار لیتر در ساعت پارسیان طب 2 آب مقطر گیری دو بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور شیشه ای هشت لیتر در ساعت پارسیان طب 3 آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور استیل چهار لیتر در ساعت آریا طب 4 آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور استیل هشت لیتر در ساعت پارسیان طب 5 آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسورپیرکس چهار لیتر در ساعت پارسیان طب 6 آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام است با کندانسورپیرکس هشت لیتر در ساعت پارسیان طب همراه:09139704099
#

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۳۹۷۰۴۰۹۹

محمد صادق زارع

17 ، 763 ،

[email protected]