آفتاب

فروش شرکت گرید دار / رتبه 5 آبیک شرکت رتبه دار پیمانکاری با گرید 5 آب ، اعتبار کارتکس 4ساله ، مهندس 2ساله ، 

بدون کارکرد ، ثبت سال 99 ، بدون بدهی ، ثبت شهرستان به فروش می رسد.


اطلاعات تماس آگهی

09120487460

، تهران ،