آفتاب

حسابدارحسابدار

به یک نفر نیرو موجه (مستعد و علاقه مند) جهت حسابداری شرکت صنعت سقف خاورمیانه نیازمندیم.

09124968761اطلاعات تماس آگهی

09124968761

، تهران ، عباس آباد