آفتاب

واگذاری وفروش شرکت گرید 5راهسازی (رتبه 5پیمانکاری)یک شرکت راهسازی جهت انجام کلیه امور راه‌سازی ، سدسازی ، پل‌سازی ، راه و باند و تونلسازی ، 

زیرسازی و روسازی ، خاکبرداری ، آسفالت‌کاری و . . . . جهت واگذاری سهام موجود میباشد . 


سهامی خاص و دارای رتبه 5 پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه ،

اعتبار رتبه شرکت 4ساله ،

قرارداد افراد امتیازآور 2ساله ،


انجام کلیه امور تغییرات و نقل وانتقال توسط کارشناسان ثبتی


اطلاعات تماس آگهی

، تبریز ،