آفتاب

فروش شرکت مسئولیت محدود نفت و گازشرکت مسئولیت محدود ،

 گرید 5 نفت و گاز ، 

بدون کارکرد ، 

تازه صدور ،

ثبت 98


اطلاعات تماس آگهی

09120487460

، ارومیه ،