آفتاب

فروش شرکت تاسیسات و تجهیزات / سهامی خاصفروش شرکت تاسیسات و تجهیزات / سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ، تاسیسات تجهیزات ، رتبه 5 ، بدون کارکرد ، اعتبار کامل ، قرارداد مهندس 2ساله  بفروش میرسد.

تماس با شماره درج شده در آگهی


اطلاعات تماس آگهی

09120487460

، ،