آفتاب

فروش شرکت رتبه راه و نفت گازشرکت سهامی خاص ، 

دو رتبه ای ،

راهسازی و نفت و گاز ،

گرید 5 پیمانکاری ،

بدون کارکرد ،

بدون بدهی ،

آماده واگذاری 

تماس با شماره قید شده در آگهی


اطلاعات تماس آگهی

09120487460

، ،