آفتاب

بورسیه تحصیلی در رشته فیزیوتراپیتحصیل رایگان همراه با بورسیه تحصیلی در رشته فیزیوتراپی

موسسه اعزام دانشجوی رویای پارسیان، با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

فرصت ویژه برای تحصیل رایگان همراه با بورسیه تحصیلی در رشته

فیزیوتراپی     

 

 در دانشگاههای معتبر چین

 

رویای پارسیان: تحقق‌بخش رویاهای تحصیلی مردمان سرزمین پارس

 

 
اطلاعات تماس آگهی

09036184548

، مشهد ،