آفتاب

فروش انواع تجهیزات سیسکو ciscoفروش سوییچ های سیسکو

ریفر و نیو اورجینال موجود

تعداد بالا

ارسال به سراسر ایران

١٨ ماه گرانتی

***-***

همراه : 

09391319974

تلفن:

021-66583741

021-66583745


لایه دو

‏WS-C2960-8PC-L 

‌‏WS-C2960-24PC-L

‏WS-C2960-48PST-L

‏WS-C2960+24PC-L

‏WS-C2960X-48FPS-L

‏WS-C2960X-24PD-L

‏WS-C2960X-48FPD-L

‏WS-C2960X-24PS-L

‏WS-C2960S-24PS-L

‏WS-C2960S-48FPS-L

‏WS-C2960S-48LPS-L

لایه سه

 

‏WS-C3560C-8PC-S

‏WS-C3560-24PS-S

‏WS-C3560-48PS-S

‏WS-C3560-24PS-E

‏WS-C3560-48PS-E

‏WS-C3560G-24PS-S

‏WS-C3560G-48PS-S

‏WS-C3560G-24PS-E

‏WS-C3560G-48PS-E

‏WS-C3750-24PS-S

‏WS-C3750-48PS-S

WS-C3750V2-******-48PS-S

WS-C3750G-24PSS

‏WS-C3750G-48PSS

‏WS-C3750G-*******PSE

‏WS-C3750X-24P-Sاطلاعات تماس آگهی

09391319974

، تهران ، تهران - میدان جمهوری