آفتاب

پیچ ومهره های صنعتی تهرانبا سلام و عرض احترام پیچ ومهره های صنعتی تهران تولید کننده انواع پیچ ومهره و واشر وامکان تولید از سایز 3میلی متر الی 100 میلیمتر بدون محدودیت طول میباشد شماره تلفن های تماس 9-55420238-021 شماره فاکس 55420563-021 شماره واتساب 3468255-0912

پیچ ومهره های صنعتی تهران تولید کننده انواع اقلام قیدو بستی به ویژه(انواع پیچ مهره واشر ) در انواع گرید ها و موارد خاص مطابق با استاندارد مورد نیاز در صنایع و تجهیزات پیچ ومهره نفت گاز و پتروشیمی پیچ ومهره صنایع ملی فولاد.پیچ ومهره صنایع خودرو سازی . پیچ ومهره مولد های نیروگاهی . پیچ ومهره کارخانجات سیمان.پیچ ومهره سازه های فلزی و پیچ ومهره سایر کارخانجات امادگی و توانایی پاسخگویی به سایر نیازها در این زمینه را دارا میباشد.  

تولید وتوزیع انواع پیچ ومهره واشر از جمله پیچ استادبولت-پیچ انکربولت-پیچ ای بولت-پیچ رولبولت-پیچ اکسپنشن بولت-پیچ یوبولت-پیچ تی بولت-پیچ بولت اسکرو-پیچ شش گوش-پیچ واشر دار-پیچ کارتلی-پیچ در پوش-پیچ تمام رزوه -پیچ نیم رزوه-پیچ چهارگوش -انواع پیچ الن-پیچ الن باسر-پیچ الن سرتخت-پیچ الن کل کوتاه-پیچ الن مغزی-پیچ الن نوک تیز-پیچ الن راهنمادار-پیچ الن تمام رزوه-پیچ چرخ-پیچ تراکتور-پیچ کارخانه سیمان-پیچ سنک شکن-پیچ سنک شکن شن وماسه-بولت -نات-پیچ چرخ موتور-پیچ سازه-پیچ اسکت-پیچ سازه فضایی-پیچ تاور کرین-پیچ اداره برق-پیچ خودرویی- پیچ کارخانه فولاد-پیچ ذوب اهن-پیچ پتروشیمی-پیچ لوازم منزل-پیچ شرکت نفت-پیچ شرکت گاز-پیچ شرکت خودروسازی-پیچ سازه-پیچ تک خار-پیچ خاردار-پیچ چاکدار- رولبولت- پیچ دوسررزوه-پیچ ومهره-انواع مهره ها -مهره جوشی-مهره گرد-مهره هرز گرد-مهره شش گوش-مهره باریک-مهره ارتفاع بلند-مهره چاکدار-مهره اچار بزرگ-مهره اچار کوچک-مهره قفلی-مهره کاسه نمدی-مهره چاکنت-مهره دنده ریز-مهره دنده درشت-مهره کبریتی-مهره خاص-مهره شرکت نفتی-مهره کونیک-مهره چرخی-مهره تراکتور-مهره ماشین-مهره چرخ موتور-مهره کارخانه جات-واشر فنری واشر تخت واشر بشقابی-واشر ستاره ای-واشرقفلی-واشرتنظیم-واشر ضخیم-واشر اج دار -واشر دوربزرگ-واشر ریلی-واشر فنری موجی-پیچ ومهره های صنعتی -پیچ ومهره های ماشینی-پیچ ومهره های صنعتی تهران-استاندارد های مصرفی پیچ ومهره 

DIN97-DIN933-DIN931-DIN6921-DIN6914-DIN6 915-DIN6916-DIN935-DIN936-DIN939-DIN912- DIN913-DIN914-DIN915-DIN916-DIN1481-DIN7 991-DIN7980-DIN7990-DIN6925-DIN6926-DIN1 25-DIN126-DIN128-DIN434-DIN6996-DIN2093- DIN137-DIN3570-DIN555-DIN127-DIN471-DIN4 72-DIN444-DIN1481-DIN 7990-DIN980-DIN985- DIN982-DIN529-DIN580-DIN582-DIN7990-DIN9 39- 

تلفن های تماس   39-55420238-021

شماره واتساب           3468255-0912

#پیچ 8.8 | #پیچ5.6 | #پیچ ومهره | #پیچ استیل 304 | #تولید کننده پیچ ومهره | #پیچ استیل 316 | #پیچ ومهره های صنعتی تهران | #پیچ ومهره استیل 304 | #پیچ تمام رزوه | #پیچ ومهره استیل 316 | #پیچ ومهره در تهران | #پیچ دنده درشت | #واشر استیل | #پیچ دنده ریز | #وارد کننده پیچ استیل | #تولید کننده پیچ استیل | #پیچ ومهره استیل | #واد کننده پیچ ومهره استیل | #پیچ الن | #وارد کننده پیچ ومهره استیل | #پیچ ومهره شش گوش | #پیچ الن سرتخت | #تولید کننده پیچ ومهره استیل | #وارد کننده پیچ ومهره | #پیچ الن استیل | #پیچ استادبولت استیل | #پولاد پیچ کار | #استادبولت | #ایران پیچ کار | #واشر بشقابی استیل | #سهند پولاد | #واشر فنری استیل | #ایران پیچ | #واشر تخت استیل | #ایران توحید | #واشر موجی استیل | #چهره یزد | #واشر ضخیم استیل | #سپند پیچ | #ایران پیچ ساز | #تولید کننده مهره استیل | #پیچ دوسره | #وارد کننده مهره استیل | #پیچ ای بولت | #پیچ ومهره استیل تهران | #پیچ انکر بولت | #پیچ ومهره استیل در تهران | #یوبولت | #پیچ ومهره استیل در میدان قزوین | #مهره قفلی | #مهره چاکدار | #پیچ مهره استیل در خیابان قزوین | #مهره باریک | #پیچ ومهره های صنعتی تهران،تولید کننده پیچ ومهره | #مهره خشکه | #پیچ ومهره های صنعتی تهران تولید کننده پیچ ومهره | #مهره اهنی | #پیچ ومهره های صنعتی تهران 55420238-021 | #مهره استیل | #پیچ ومهره های صنعتی تهران 55420239-021 | #مهره ارتفاع بلند | #پیچ ومهره های صنعتی تهران 09123468255 | #مهره چاکنت | #پیچ مهره های صنعتی تهران 09123468255 | #مهره دنده ریز | #پیچ مهره های صنعتی تهران وارد کننده پیچ ومهره | #مهره چرخی | #تولیدکننده پیچ ومهره پیچ ومهره های صنعتی تهران 02155420238 | #مهره ریلی | #مهره تی | #پیچ ومهره پیچ ومهره های صنعتی تهران | #واشر بشقابی | #پیچ ومهره پیچ ومهره های صنعتی تهران 02155420239 | #واشر چاکنت | #پیچ ومهره پیچ ومهره های صنعتی تهران 09123468255 | #واشر تنظیم | #پیچ مهره پیچ ومهره های صنعتی تهران وارد کننده پیچ ومهره استیل | #واشرستاره ای | #واشر خورشیدی | #واشرفنری | #واشر ریلی | #واشر ناودونی | #واشرتخت | #DIN 933 | #DIN931 | #DIN 84 | #DIN 85 | #DIN 93 | #DIN 94 | #DIN 125 | #DIN 126 | #DIN 127 | #DIN 128 | #DIN 137 | #DIN 186 | #DIN 187 | #DIN 315 | #DIN 316 | #DIN 431 | #DIN 432 | #DIN 434 | #DIN 435 | #DIN 436 | #DIN 439 | #DIN 440 | #DIN 444 | #DIN 462 | #DIN 463 | #DIN 471 | #DIN 472 | #DIN 529 | #DIN 529C | #DIN 529A | #DIN 555 | #DIN 557 | #DIN 558 | #DIN 561 | #DIN 571 | #DIN 580 | #DIN 582 | #DIN 603 | #DIN 604 | #DIN 605 | #DIN 608 | #DIN 609 | #DIN 610 | #DIN 792 | #DIN 906 | #DIN 908 | #DIN909 | #DIN 910 | #DIN 912 | #DIN 914 | #DIN 915 | #DIN 916 | #DIN 917 | #DIN 928 | #DIN929 | #DIN 929 | #DIN 931 | #DIN 934 | #DIN 935 | #DIN 939 | #DIN 938 | #DIN 940 | #DIN 960 | #DIN 961 | #DIN 963 | #DIN 964 | #DIN 965 | #DIN 966 | #DIN 970 | #DIN 971 | #DIN 972 | #DIN 975 | #DIN 976 | #DIN 979 | #DIN 980 | #DIN 981 | #DIN 982 | #DIN 985 | #DIN 986 | #DIN 988 | #DIN 1434 | #DIN 1587 | #DIN 1804 | #DIN 2093 | #DIN 2093A | #DIN 2093B | #DIN 2510 | #DIN 3570 | #DIN 6330 | #DIN | #6331 | #DIN 6331 | #DIN 6340 | #DIN 9796 | #DIN 6797 | #DIN 6797A | #DIN 6797G | #DIN 6798 | #DIN 6798G | #DIN 6798V | #DIN 6885 | #DIN 6887 | #DIN 6888 | #DIN 6914 | #DIN 6912 | #DIN 6913 | #DIN 6915 | #DIN 6916 | #DIN 6917 | #DIN 6918 | #DIN 6921 | #DIN 6923 | #DIN 6924 | #DIN 6925 | #DIN 6926 | #DIN 6927 | #DIN 7346 | #DIN 7349 | #DIN 7500 | #DIN 7504 | #DIN 7513 | #DIN 7513B | #DIN7516A | #7516D | #7604 | #DIN 7965 | #DIN 7967 | #DIN 7968 | #DIN 7969 | #DIN 7971 | #DIN 7972 | #DIN 7973 | #DIN 7926 | #DIN 7980 | #DIN 7981 | #DIN 7982 | #DIN 7983 | #DIN 7984 | #DIN 7985 | #DIN 7989 | #DIN 7990 | #DIN 7991 | #DIN 7992 | #DIN 7997 | #DIN 7999 | #DIN 8243 | #DIN 8245 | #DIN 9021 | #DIN 11024 | #DIN 15237 | #DIN 74361 | #DIN 25195 | #DIN 22425 | #DIN 22424 | #پیچ ومهره برنجی | #پیچ و مهره مسی | #پیچ ومهره الومینومی | #پیچ ومهره گالوانیزه | #پیچ ومهره استیل بگیر | #پیچ ومهره استیل نگیر | #پیچ ومهره استیل نسوز | #پیچ ومهره تفلونی | #پیچ ومهره 10.9 | #پیچ ومهره 12.9 | #پیچ ومهره 8.8 | #پیچ مهره 406 | #سازنده پیچ ومهره | #پیچ نیم رزوه | #پیچ ومهره میدان قزوین | #پیچ ومهره تهران | #پیچ ومهره درتهران | #پیچ ومهره در ایران | #پیچ ومهره دروازه قزوین | #پیچ ومهره تولید کننده | #پیچ ومهره فولادی | #پیچ ومهره پخش | #پخش کننده پیچ ومهره | #پیچ ومهره الن گل کوتاه | #پییچ جوش | #پیچ جوشی | #مهره جوش | #مهره جوشی | #مهره بلند | #پیچ بلند | #پیچ تمام | #پیچ تی | #تی بولت | #ای بولت | #انکربولت | #رولبولت | #اکسپنشن بولت | #جی بولت | #پیچ چشمی | #قلاب دینام | #پیچ قلاب دینام | #پیچدوسره | #پیچ دنده کبریتی | #پیچ دو نخ | #پیچ نوک مته ای | #پیچ ام دی اف | #پیچ شیروانی | #پیچ تک خار | #پیچ اطاقی | #پیچخودکار | #پیچ خودکار | #پیچ واشر دار. | #مهره واشردار | #مهره سربسته | #مهره چهارگوش جوشی | #مهره چهارگوش | #مهره شش گوش | #مهره شش گوش جوشی | #درپوش | #کوکن | #پیچ کورکن | #کورکن | #پیچ کارتلی | #پیچ سنگ شکن | #پیچ خروسکی | #مهره خروسکی | #واشر فنری موجی | #واشر تخت موجی | #واشر موجی | #واشر بشقاب | #واشر قابلمه ای | #واشرتنظیم | #واشر چهارگوش | #پلیت | #پیچ استوانه | #پیچ الن گل گوتاه | #پیچ الن کل کوتاه | #پیچ 10.9 |


اطلاعات تماس آگهی

55420238 021- 55420239 021- 55420563 021-

، ، تهران میدان قزوین ابتدای خ قزوین خ غفاری مجتمع تجاری الزهراء شماره 58