آفتاب

انجام امور مالی ، مالیاتی و حسابرسی توسط کارشناسان عضو انجمن حسابداران خبره ایرانمشاوره مالیاتی و انجام کلیه امور مالیاتی شرکتها و اشخاص انجام کلیه امور بیمه ای و حسابرسی بیمه انجام امور حسابداری معوقه شرکتها داوری مالی اختلافات قراردادها و شرکاء در شرکتها ارسال اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده تهیه گزارشات حسابرسی صورتهای مالی استخدام و اعزام نیروی حسابداری در کلیه سطوح شرکت در هیئت های حل اختلاف و جلسات رسیدگی مالیاتی تهیه لوایح مالیاتی و دفاعیه های مالیاتی تهیه نرم افزار حسابداری مختص شما و استقرار و پیاده سازی تهیه گزارشات حسابداری مدیریت تعدیل مالیات عملکرد و دریافت برگ قطعی مالیات اخذ مفاصا حساب مالیاتی و مفاصا حساب بیمه قراردادهای پیمانکاری

مشاوره مالیاتی و انجام کلیه امور مالیاتی شرکتها و اشخاص

انجام کلیه امور بیمه ای و حسابرسی بیمه

انجام امور حسابداری معوقه شرکتها

داوری مالی اختلافات قراردادها و شرکاء در شرکتها

ارسال اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده

تهیه گزارشات حسابرسی صورتهای مالی

استخدام و اعزام نیروی حسابداری در کلیه سطوح

شرکت در هیئت های حل اختلاف و جلسات رسیدگی مالیاتی

تهیه لوایح مالیاتی و دفاعیه های مالیاتی

تهیه نرم افزار حسابداری مختص شما و استقرار و پیاده سازی

تهیه گزارشات حسابداری مدیریت

تعدیل مالیات عملکرد و دریافت برگ قطعی مالیات

اخذ مفاصا حساب مالیاتی و مفاصا حساب بیمه قراردادهای پیمانکاری اطلاعات تماس آگهی

09120404705 - 09120404706

، تهران ، پونک-سردارجنگل شمالی – نبش خیابان اردیبهشت شرقی – ساختمان هخامنشیان- پلاک ۱۳۱ واحد ۸