آفتاب

مشاوره جامع آزمون کارشناسی ارشد،دکتری و لیسانس به پزشکیمشاوره تخصصی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و وزارت علوم، زیر نظر رتبه 9 ارشد وزارت بهداشت و پذیرفته شده دکتری بالینی وزارت بهداشت مشاوره جامع آزمون لیسانس به پزشکی و ارشد و دکتری زیر نظر،دکتری روانشناسی بالینی،کارشناس ارشد هماتولوژی و دکتری حرفه ای پزشکی. ارائه بهترین منابع مطالعاتی و منابع میان بر، پاسخ دهی سوالات تخصصی دروس، برنامه جامع مشاوره و فالوآپ هفتگی، ارائه روش های نوین مطالعه،تست زنی و دوره دروس... برای همراهی و دریافت مشاوره شرایط ترمی خود را به شماره واتساپ ارسال کنید.

مشاوره تخصصی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و وزارت علوم، زیر نظر رتبه 9 ارشد وزارت بهداشت و پذیرفته شده دکتری بالینی وزارت بهداشت مشاوره جامع آزمون لیسانس به پزشکی و ارشد و دکتری زیر نظر،دکتری روانشناسی بالینی،کارشناس ارشد هماتولوژی و دکتری حرفه ای پزشکی. ارائه بهترین منابع مطالعاتی و منابع میان بر، پاسخ دهی سوالات تخصصی دروس، برنامه جامع مشاوره و فالوآپ هفتگی، ارائه روش های نوین مطالعه،تست زنی و دوره دروس... برای همراهی و دریافت مشاوره شرایط ترمی خود را به شماره واتساپ ارسال کنید.اطلاعات تماس آگهی

09363008905

، تهران ، تهران-آرژانتین