آفتاب

دعوت به همکاری از مدرس خبره spssاز مدرسین متخصص در آموزش spss برای گروه مبتدی و پیشرفته دعوت به همکاری می‌شود

از مدرسین متخصص در آموزش spss برای گروه مبتدی و پیشرفته  جهت همکاری با یک آموزشگاه فنی و حرفه معتبر در غرب تهران دعوت به همکاری می‌شود.اطلاعات تماس آگهی

09126761860

، ، آیت ا... کاشانی