آفتاب

فروش تجهیزات پزشکی : پاتولوژی،عمومی نمونه‌گیری، بیوشیمی خون ،هورمون شناسی و ایمنولوژی، سرولوژی، هماتولوژی ،اسپرموگرام ،میکروب‌ شناسی، انگل شناسی، بیوشیمی ادرار... (تضمینی)فروش تمامی تجهیزات پاتولوژی،عمومی نمونه‌گیری، بیوشیمی خون ،هورمون شناسی و ایمنولوژی، سرولوژی، هماتولوژی ،اسپرموگرام ،میکروب‌ شناسی، انگل شناسی، بیوشیمی ادرار... (تضمینی)

فروش تمامی تجهیزات پزشکی ،تجهیزات پاتولوژي(میکروتوم در سه سطح تمام اتوماتیک،نیمه اتوماتیک و دستي، تیشو پروسسور های و تیشو استاینر تمام اتوماتیک خطی، هات پلیت ،کولد پلیت ، پارافین ذوب کن و ...) تجهیزات عمومی آزمایشگاه( دستگاه سانتریفیوژ ، حمام آب، انکوباتور و اتو کلاو، آون، هات پلیت مگنت ...)، سکوبندی و یا روی،هودهای آزمایشگاهی،وسایل آزمایشگاهی(شر، آلون، بالن، چراغ‌های گازی، چراغ الکلی و...) ،دوش و چشم شوی و تمامی نیاز های آزمایشگاهی (میکروسکوپ،آزمایشگاهی ،ترازوی آزمایشگاهی،تانک ازت مایع آزمایشگاهی،شیشه آلات آزمایشگاهی،میز کار آزمایشگاهی،آب مقطر گیری،هود آزمایشگاهی،Ph متر،کرایو اسپری،ecمتر و TDSمتر،دماسنج ورطوبت سنج،فور (آون)،انکوباتور،هات پلیت،سانتریفیوژ،رفراکتومتر،التراسونیک،بن ماری،شوف بالن،پمپ خلا آزمایشگاهی

فروش تمامی تجهیزات پاتولوژی،عمومی نمونه‌گیری، بیوشیمی خون ،هورمون شناسی و ایمنولوژی، سرولوژی، هماتولوژی ،اسپرموگرام ،میکروب‌ شناسی، انگل شناسی، بیوشیمی ادرار... (تضمینی)اطلاعات تماس آگهی

09102650526

، تهران ، نارمک،ضلع جنوبی دانشگاه علم و صنعت ي،خیابان ملک لو ، پلاک 102