آفتاب

فیلتر مولتی گاز (نوار زیتونی) برند 3M سری 6006فیلتر مولتی گاز  (نوار زیتونی) برند 3M سری 6006

✅فیلتر مورد تایید Niosh برای استفاده در برابر  کلیه گازها و بخارات

⬇️گازهای اسیدی شامل:
🔸کلرین(CL)
🔸کلرین دی اکسید(CD)
🔸هیدروژن فلوراید (HF)
🔸هیدروژن کلرید(HC)
🔸سولفور دی اکسید(SD)
🔸استیک اسید
🔸فرمیک اسید
🔸هیدروژن سولفید و...

⬇️بخارات آلی شامل:
🔹استون
🔹کلروبنزن
🔹کلروفرم
🔹تولوئن
🔹تری کلرو اتیلن
🔹اتانول آمین
🔹اتیل الکل
🔹اتیل اتر
🔹هپتان
🔹نفتالین
🔹نیتروبنزن
🔹 فنیل اتر و ...

⭕️علاوه بر گازها و بخارات فوق از فیلتر مولتی گاز  در برابر گازها و بخارات زیر نیز میتوان استفاده نمود:
🔻آمونیاک (AM)
🔻متیل آمین (MA)
🔻فرمالدهید (FM)
🔻سیانوژن

✅قابل استفاده با ماسکهای:

🛡‏3M 6200
‏🛡3M  7500
‏🛡3M 6800


⬇️مصارف:
🔻تعمیر و نگهداری
🔻حمل و جابجایی مواد شیمیایی
🔻تمیزکاری
🔻رنگ کاری
🔻مونتاژ و کارهای مکانیکی
🔻حمل زباله های خطرناک
🔻ریختگری و کار با فلزات مذاب

⬇️قابل استفاده در :
🔻ساختمان سازی
🔻پتروشیمی
🔻صنایع شیمیایی
🔻معدن کاری
🔻حمل و نقل
🔻صنایع غذایی
#لباس کار | #فیلتر | #فیلتر 3m | #فیلتر ماسک | #فیلتر مولتی گاز  (نوار زیتونی) | #فیلتر مولتی گاز | #لباسکار | #دستکش | #تنظیف |اطلاعات تماس آگهی

09038563894

، تهران ، خیابان امام خمینی میدان حسن آباد کوچه جهانگردی