آفتاب

حمل کالا از ترکیه به ایران بصورت پارسیل و گورپاژ و بصورت فولحمل کالا از ترکیه به ایران بصورت پارسیل و گورپاژ

حمل کالا از ترکیه به ایران بصورت پارسیل و گورپاژ

و بصورت فول

پلاک تورک و پلاک ایرانی

دارای  500 دستگاه تریلی پلاک ایرانی و 50 دستگاه تریلی پلاک تورک خودی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس درج شده با ما تماس بگیریداطلاعات تماس آگهی

09126050622

، ،