رتبه بندی


رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت چیست؟

یکی از مهمترین اقداماتی که هر شرکتی پس از ثبت شرکت باید انجام دهد ، اخذ رتبه  است.

رتبه بندی در واقع یک نوع معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران  در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می‎باشد. برای اجرای هر پروژه باید توان شرکتهای دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ارزیابی بشود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه های بزرگ است.

شرکت ها از لحاظ نوع فعالیت برای دریافت رتبه به ۵ دسته تقسیم می شوند که رتبه هر یک از این دسته ها توسط نهاد خاصی صادر می گردد و مراجعه هر شرکت برای دریافت رتبه باید به اداره مربوطه صورت گیرد:

  • رتبه پیمانکار
  • رتبه مشاور
  • طرح و ساخت EPC
  • رتبه انفورماتیک
  • رتبه انبوه ساز

به علاوه که شرکتها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد ، دو دسته اصلی  پیمانکار و مشاور هستند .

تعریف رتبه بندی شرکت

رتبه بندی یك نوع معیار تشخیص صلاحیت است كه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانكاران و شركت ها اتخاذ می شود.