آفتاب

شریک سرمایه گذار در آژانس املاک ودکوراسیون داخلیجهت تاسیس یک آژانس املاک و دکوراسیون داخلی بصورت شراکتی به یک نفرسرمایه گذار (دارای ملک تجاری و تجهیزات اداری و یا سرمایه نقدی) نیازمندیم.

جهت تاسیس یک آژانس املاک و دکوراسیون داخلی بصورت شراکتی به یک نفرسرمایه گذار (دارای ملک تجاری و تجهیزات اداری و یا سرمایه نقدی) نیازمندیم. درصورت عدم پاسخگویی در واتساپ پیغام بگذارید. با تشکراطلاعات تماس آگهی

09904537606

، کرمانشاه ،