آفتاب

موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکوارائه دهنده کلیه خدمات مالی و مالیاتی

انجام کلیه امور مالی و اداری شرکتها و اشخاص-دریافت کد اقتصادی-تشکیل پرونده مالیاتی-گواهی ارزش افزوده-کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی-تنظیم اظهارنامه های ارزش افزوده و عملکرد-تحریر دفاتر قانوی روزنامه و کل مطابق استانداردها.حسابداری جاری و معوقه-کدینگ حرفه ای و ...اطلاعات تماس آگهی

09127947596

، تهران ، خیابان شریعتی خیابان ملک