آفتاب

شرکت خدماتی پردیس گوهران در ارومیهشرکت خدماتی پردیس گوهران در ارومیه ارائه دهنده کلیه خدمات نظافتی - پرستاری -و... اعزام نیروی نظافتی خانم و اقا به منازل مسکونی - تجاری - شرکت ها - ارگان های خصوصی و دولتی و... اعزام نیروی خدماتی جهت مراقبت و نگهداری سالمند - کودک - معلولین و بیماران اعزام همراه بیمار به بیمارستان با مجوز رسمی تحت نظارت اتحادیه شماره تماس با ما : 09911444160

شرکت خدماتی پردیس گوهران در ارومیه 

ارائه دهنده کلیه خدمات  نظافتی - پرستاری -و...

اعزام نیروی نظافتی خانم و اقا به منازل مسکونی - تجاری - شرکت ها - ارگان های خصوصی و دولتی و...

اعزام نیروی خدماتی جهت مراقبت و نگهداری سالمند  - کودک - معلولین و بیماران 

اعزام همراه بیمار به بیمارستان 

با مجوز رسمی تحت نظارت اتحادیه 

شماره تماس با ما : 

09911444160اطلاعات تماس آگهی

09911444160

، ارومیه ، ایالت روبروی استانداری کوچه نعمتی