آفتاب

دوره جراحی بردهای الکترونیکدوره فشرده از 0تا 100 آموزش دوره فشرده جراحی بردهای الکترونیک (صفر تا ۱۰۰) تعمیرات فقط ۸ روز ( شنبه تا شنبه) ۸جلسه ۵ساعته همراه با خوابگاه رایگان با حفظ پروتکل های بهداشتی با توجه به افزایش قیمت تجهیزات الکترونیکی فرصت خوبی برای کسب درآمد منطقی و تخصصی است آدرس . بیرجند . آموزشگاه تراشه برتر طراحان و تعمیرکاران برتر مشاوره رایگان 09050922111 09157638802

آموزش دوره فشرده جراحی بردهای الکترونیک (صفر تا ۱۰۰) تعمیرات فقط ۸ روز ( شنبه تا شنبه) ۸جلسه ۵ساعته همراه با خوابگاه رایگان با حفظ پروتکل های بهداشتی

 با توجه به افزایش قیمت تجهیزات الکترونیکی فرصت خوبی برای کسب درآمد منطقی و تخصصی است

مدرس دوره : مهندس صالحی 

خوابگاه رایگان برای کارآموزان از سراسر کشور

آدرس . بیرجند . آموزشگاه تراشه برتر طراحان و تعمیرکاران برتراطلاعات تماس آگهی

09050922111

، ، بیرجند