آفتاب

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات)خرید و فروش شرکت رتبه دار ، 

تاسیسات و تجهیزات - ابنیه ساختمان ، 

شرکت دو رشته ای ، 

بدون بدهی مالیاتی ، 

آماده واگذاری و نقل و انتقال .


اطلاعات تماس آگهی

09120487460

، ارومیه ،