آفتاب

ثبت نام سامانه تدارکات الکترونیک دولتسامانه تدارکات الکترونیک دولت

فروش توکن گواهی امضا ، صدور گواهی امضا الکترونیک خدمات مزایده و مناقصه ،فعالسازی مناقصات و مزایده دولتی ، دریافت اسناد ، نرخ دهی و بارگزاری سند ، تمدید توکن ، مزایده دستگاه اجرایی ، مزایده املاک تملیکیاطلاعات تماس آگهی

09192233909

، چهاردانگه ، بزرگراه شهید ایت اله سعیدی چهاردانگه نرسیده به اسلامشهر خیابان فارسیان