ورزش‌هاى محلى استان آذربايجان غربى

- کشتى آشيرما


- بازى توپ عربى


- بازى کس آغاج:

”کس آغاج“ (به ضمه ک و فتحه س خوانده مى‌شود) بازى جمعى تک گروهى است که در منطقه شهرستان مياندوآب متداول بوده و در حال حاضر نيز در برخى از روستاهاى اين شهرستان انجام مى‌شود.


- باليق منده:

”باليق منده“ (ماهى در دست من است) بازى جمعى و تک گروهى است که توسط ۴ تا ۱۰ نفر در داخل آب (استخر و يا نقاط عميق رودخانه) انجام مى‌شود. اين بازى به وسيله خاصى نياز ندارد، بازيکنان بايد شناگران ورزيده و بااستقامت و پرنفسى باشند.