مصلاهاى ايران قطعه زمين‌هاى وسيع و آماده شده‌اى براى نماز عيد در بيرون شهر بوده است. در نمونهٔ مصلاى يزد که شهر قلعه‌اى آل‌مظفر قرار داشته و هنوز هم با دخل و تصرف‌هائى پابرجا است، محوطه وسيع ذوزنقه شکلى با بدنه‌اى از طاق‌نماها محصور مى‌شود که ضلع بلند زاويه قائمه آن جهت قبله دارد. بنائى به سبک چارطاقى عهد ساسانى که در دوران اسلامى تجديد بنا و تعمير شده در وسط اين بنا است. در شهر يزد ايجاد مصلا يا عيدگاه که نماز عيدين در آن برگزار مى‌شده سابقه‌اى طولانى دارد. چنانکه تاريخ جعفرى در قرن نه هجرى از محله مصلاى عتيق نام مى‌برد و کتاب يادگارهاى يزد بر اساس اين منبع و ساير منابع يزد توضيح مفصل و شرحى متقن درباره مصلاى مورد بحث فراهم آورده است.