بيش از نيمى از مساحت استان سمنان را نواحى خشک در برگرفته‌اند. بيابان‌هاى استان عمدتاً تحت تأثير عوامل طبيعى شکل گرفته‌اند و از علل به‌وجود آمدن بيابان‌هاى استان مى‌توان به فشار زياد جنب حاره‌اي، احاطه شدن توسط کوه‌ها و دورى از درياها و شورى زمين يا وارد شدن آب‌هائى که از گنبدهاى نمکى عبور مى‌کنند به مناطق جنوب استان اشاره کرد.


در استان سمنان، بسيارى از مناطق حاشيهٔ شمالى دشت کوير که در گذشته مسکونى يا زير کشت بوده‌اند، امروزه متروکه و خالى از سکنه هستند.