استان کردستان با مساحتى حدود ۲۸،۲۳۵ کيلومتر مربع در غرب ايران، در مجاور خاک عراق بين ۳۴ درجه و ۴۴ دقيقه تا ۳۶ درجه و ۳۰ دقيقه عرضى شمالى و ۴۲ درجه و ۳۱ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۱۶ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد.


مردان کرد لباس مخصوص به خود دارند. اين لباس با شرايط اقليمى و فرهنگى مطابقت دارد و يکى از زيباترين لباس هاى محلي، سنتى ايران اسلامى است. لباس مردان کرد داراى اجزايى مثل کلاه نمدى با دورپيچ رشتي، کپنک با جليقه نمدي، شلوار کردي، پوزه وانه يا ساق بند پشمى و ... مى باشد.