غار ماپرى

به رقم وجود اتلال باستانى متعدد و شواهد بر جاى مانده که حکايت از پيشينه‌اى مشخص و ردّ پاى انسان ماقبل تاريخ در منطقهٔ تربت‌حيدريه دارد از ديگر نمونه‌هاى بااهميت اين آثار غارى است موسوم به ”ماپري“ در ۱۹ کيلومترى شمال غربى تربت‌حيدريه و در نزديکى روستائى به نام ”صنوبر“ که به استناد بررسى‌هاى باستان‌شناسى از نخستين زيستگاه‌هاى اين منطقه مربوط به پيش از تاريخ بوده است.

غار چنبشت

غار چنبشت در روستاى چنبشت در ۵ کيلومترى جنوب غربى شهر بيرجند واقع شده است. اين غار بر دامنهٔ رشته‌کوه باقران بيرجند از آثار فرهنگى جنوب خراسان است. پيشينهٔ زندگى انسان‌هاى نخستين دليلى براى ديدار پژوهشگران و جهانگيران از اين منطقه شده است.