چشمه گيلاس

در ۵ کيلومترى شمال غربى شهرستان مشهد در ۲۱ کيلومترى شمال غربى آرامگاه فردوسى چشمه گيلاس قرار دارد که از نقاط جذاب و ديدنى دشت توس است.

چشمه سبز

چشمه سبز در ۶۰ کيلومترى شمال غربى مشهد واقع شده و آب آن از ميانهٔ دشتى مى‌جوشد که پيرامون آن را ديواره‌هاى کوهستانى در ميان گرفته‌اند.

چشمهٔ بش‌قارداش

بش‌قارداش با چشمه‌هاى هميشه جوشان و چنارهاى سايه‌گستر داراى قدمتى ديرينه است و از گذشته‌هاى دور تا کنون محل گشت و گذار دوستداران بى‌شمار طبيعت بوده است.


- وجه تسميهٔ بش‌قارداش

کلمهٔ بش‌قارداش به معناى ۵ برادر يا پنج غار سنگى است. در گويش ترکى قارداش به معناى برادر و ضمناً قار و داش، غاز و سنگ هم معنى مى‌دهد و دربارهٔ نامگذارى اين محل به بش‌قارداش دو نظر وجود دارد:


۱. پنج برادر به اين مکان پناه آورده و در شکاف کوه ناپديد شده‌اند و از آن به بعد پنج چشمه که نشان پنج برادر است باهم جارى و نهرى را تشکيل داده‌اند.


۲. پنج غار سنگى که از دهانهٔ آنها آب مى‌جوشد و به روايتى نيز در اين مکان چهار روحانى زرتشتى مدفون هستند و به همين علت آبى که از اين نقطه سرچشمه مى‌گيرد هنوز هم به همين نام (چرمغان) يعنى چهار مغان خوانده مى‌شود.