سنگ‌نبشتهٔ رازليق

کتيبهٔ رازليق بر صخره‌اى از کوه زاغان واقع در ۱۲ کيلومترى شمال سراب در ناحيه رازليق کنده شده است. ابعاد اين سنگ‌نبشته ۸۰ در ۱۲۰ سانتيمتر است و متن آن ۱۶ سطر است.


اين سنگ‌نبشته مربوط به آرگيشتى دوم (۶۸۵-۷۳۰ ق.م) پادشاه اورارتو و به مناسبت پيروزى در جنگ و تسخير سرزمين‌هاى آرهو، شولو، بوقو، گيردو، گيتوهاني، توايشدو، روتومنى نوشته شده است.

سنگ‌نبشتهٔ سقندل (سقين دل)


اين کتيبه به دستور ساردوي دوم (۷۳۵-۷۵۰ ق.م) پسر آرگيشتى اول نوشته شده و در آن از حمله به ناحيه پولوآدرى و گشودن ۲۱ قلعه و تصرف ۴۴ يا ۴۵ شهر سخن رفته است. به نظر مليکشويلي، پولوآدرى در شمال آذربايجان واقع بود.

سنگ‌نبشتهٔ قيرخ قزلار نشنبان سراب


در نزديک اين سنگ‌نبشته، وجود سنگ افراشت‌ها قابل مطالعه است. همچنين در شمال اين سنگ‌افراشت‌ها يکى از ۲۱ قلعه‌اى که شاه اورارتويى فتح کرده واقع شده است.