در زمان حاکميت انگليسى‌ها بر شبه قاره شبکه راه‌آهن در اين کشور ايجاد شده بود. پس از استقلال نيز راه‌آهن به عنوان اصلى‌ترين وسيله حمل و نقل بار و مسافر به کار خود ادامه داد. در زمان جنگ بين هند و پاکستان در سال‌هاى ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ نيز راه‌آهن در حمل و نقل وسايل و نيروهاى نظامى نقش بسيار مهمى ايفاء کرد. از اين جهت راه‌آهن به عنوان گسترده‌ترين و ارزان‌ترين شبکهٔ ارتباطى و حمل و نقل کشور مهم مى‌باشد.


راه‌آهن پاکستان حدود ۸۷۷۵ کيلومتر خط ريل دارد و داراى ۸۱۵ ايستگاه و ۴۶ تن مى‌باشد. همچنين داراى ۵۳۶ لوکوموتيو ديزلي، ۲۹ لوکوموتيو الکتريکى و ۸۲ لوکوموتيو بخاري، ۲۲۵۰ واگن مسافرى و ۲۸۵۰۰ واگن بارى است.راه‌آهن پاکستان حدود ۸۷۷۵ کيلومتر خط ريل دارد و داراى ۸۱۵ ايستگاه و ۴۶ تن مى‌باشد. همچنين داراى ۵۳۶ لوکوموتيو ديزلي، ۲۹ لوکوموتيو الکتريکى و ۸۲ لوکوموتيو بخاري، ۲۲۵۰ واگن مسافرى و ۲۸۵۰۰ واگن بارى است.


شبکهٔ راه‌آهن ار کراچى و به طرف مرز افغانستان است. مسير ديگر از سند به پنجاب و سپس به ايالت سرحد مى‌باشد. مسير ديگر از سکر در سند به اسپرند و کويته و بلوچستان مى‌رود. از آنجا نيز دو شاخه شده که يک خط به چمن در شمال کويته و در نزديکى مرز با افغانستان رفته و خط ديگر به طرف مرز ايران و زاهدان کشيده مى‌شود. بيست در صد از سرمايه‌گذارى بخش حمل و نقل در برنامهٔ پنج سالهٔ ششم به راه‌آهن اختصاص يافته است اين ميزان نسبت به برنامه‌هاى قبلى کاهش دارد.


بخش مديريت آموزشى و تحقيقاتى در لاهور وجود دارد که در زمينه‌هاى مهندسى راه‌آهن، برقى کردن خطوط، کارهاى مکانيک، مديريت، اپراتوري، ارتباط راه دور، مديريت عمومى و حمل و نقل به کار تحقيقات و آموزش مشغول است. شرکت خدمات مشاوره‌اى راه‌آهن پاکستان که زير نظر راه‌آهن دولتى کار مى‌کند در ۱۹۷۶ تأسيس شده است و کار ارائه مشاوره به سازمان‌هاى مختلف راه‌آهن را انجام مى‌دهد اين شرکت از اعتبار بين‌المللى خوبى برخوردار است و تاکنون خدمات راه‌آهن را انجام مى‌دهد. اين شرکت از اعتبار بين‌المللى خوبى برخوردار است و تاکنون خدمات مشاوره‌اى براى بعضى از کشورهاى آفريقائى و عرب حوزهٔ خليج فارس ارائه نموده است. شرکت ريل کاپ از ديگر شرکت‌هاى وابسته به راه‌آهن دولتى است. اين شرکت در واقع بدنهٔ اصلى و اجرائى کشيدن خطوط راه‌آهن به نقاط مختلف کشور مى‌باشد. ريل کاپ و شرکت خدمات مشاوره‌اى راه‌آهن پاکستان طرح‌هاى عملى و اجرائى مختلفى را در داخل کشور و بعضى از کشورهاى خارجى از جمله ايران تعقيب مى‌نمايند. اين شرکت تاکنون موفق شده است که ۱۶۰ کيلو متر خط آهن در عربستان بکشد. (Ibid,P:32-33.)