بندر کراچى و بن قاسم دو بندر مهم پاکستان هستند. بندر کراچى ۲۵ اسکله و بندر بن‌قاسم ۷ اسلحه دارد. بندر کراچى حدود ۲۲ ميليون تن و بن‌قاسم ۷ ميليون تن بار در حدود ۹۵-۱۹۹۴ دريافت کرده‌اند. بندر بن‌قاسم در ۵۰ کيلومترى جنوب شرقى کراچى قرار دارد. بندر ديگرى نيز که اخيراً ارزش و اهميت بيشترى پيدا کرده است بندر گوادر مى‌باشد. بندر گوادر در ايالت بلوچستان و مجاور مرزهاى جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد و قرار است با سرمايه‌گذارى خصوصى گسترش يابد. همچنين يک راه دو خطه اين بندر را به اتوبان پاکستان و بزرگراه سند مرتبط خواهد ساخت.سازمان بنادر و کشتيرانى پاکستان در ۱۹۶۰ زير نظر دفاع تأسيس شد و سپس به وزارت ارتباط منتقل شد. حدود ۱۲ سازمان مستقل و وابسته به عنوان زير مجموعه‌هاى سازمان بنادر و کشتيرانى و مشغول مى‌باشند که بعضى از آنان عبارت است از: شرکت ملى تانکر، شرکت ملى کشتيرانى پاکستان، سازمان بندر کراچي، سازمان بندر قاسم، طرح ماهى‌گيرى بندر گوادر، آکادمى علوم دريائى و سازمان کنترل کشتيراني. دولت حدود ۹۱ ميليون دلار جهت تجهيز، مدرنيزه کردن بندر کراچى از بانک جهانى دريافت نموده است.


کشتى‌هاى ملى کشتيرانى پاکستان ((Pakistan National Shipping Corporation (PNSC) در مسيرهاى آمريکا، کانادا، انگلستان، خاورميانه، خليج فارس، آسياى دور و بنگلادش در رفت و آمد هستند. اين شرکت گندم، کود، شکر، فسفات، ذغال سنگ آهن حمل مى‌نمايد. اين شرکت ۲۲ کشتى دارد. در ۱۹۹۴ درآمد شرکت، ۱۹۹۴، ۱۹۵۸ ميليون روپيه بوده است که در مقايسه با سال قبل ۳۹ درصد افزايش داشته است. (Ibid,P:34-51.) تعداد کل کشتى‌هاى پاکستان درسال ۱۹۹۸، ۵۷ کشتى بود.