معادن


بخش معدن در دهه ۷۰ سالانه ۳ درصد رشد داشته است. با گشايش بزرگترين معدن نقره جهان در سال ۱۹۸۳ و بهره‌بردارى از آن توليد سالانه نقره در سال ۱۹۸۶ به ۲۳۰۳ تن افزايش يافت. همچنين، يک معدن اورانيوم با ذخيره اثبات شده ۱۵،۰۰۰ تن و ذخيره بالقوه بيش از ۱۵۰ هزار تن از سال ۱۹۸۳ کشف و براى استخراج در حال آماده شدن مى‌باشد.


براى گسترش توليدات معدنى در سال‌هاى ۸۶-۱۹۸۴ مبلغ ۳۲۳،۰۰۰ ميليون پزو اختصاص يافته است. بر اساس برنامه‌ واگذارى معادن دولتى به بخش خصوصى در دوران حکومت دولا مادريد، اکنون ۴۶ درصد کل توليدات معادن در دست بخش خصوصى است.

جدول توليدات معدنى مکزيک (تن)

نوع معدن ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷
آنتيموان ۴۲۶۶ ۳۳۳۷ ۲۸۳۹
آرسنيک ۴۷۸۲ ۵۳۱۵ ۵۳۰۴
مس ۱۷۸۹۰۴ ۱۷۴۵۵۸ ۲۳۰۵۷۳
نفت خام (هزار متر مکعب) ۸۴۱۴۶ ۱۴۷۷۴۱ -
فلورايت ۶۹۷۴۱۰ ۷۵۷۰۰۰ ۷۲۳۵۹۴
گاز (ميليون متر مکعب) ۳۷۱۶۰ ۳۵۴۶۳ -
طلا (کيلوگرم) ۷۵۲۴ ۷۷۹۵ ۷۹۸۸
گرافيت ۳۵۳۷۸ ۳۷۷۸۰ ۳۷۹۴۶
آهن ۵۱۶۱۱۴۴ ۴۸۱۷۴۱۰ ۴۹۶۵۱۳۳
سرب ۲۰۶۷۳۲ ۱۸۲۶۷۲ ۱۷۷۱۶۱
منگنز ۱۵۰۶۴۷ ۱۷۴۴۱۶ ۱۴۶۴۰۷
فسفات ۶۴۵۰۰۰ ۶۶۰۴۲۵ ۶۳۳۲۰۴
نقره ۲۱۵۳ ۲۳۰۳ ۲۴۱۵
قلع ۳۸۰ ۵۸۵ ۳۶۹
روي ۲۷۵۴۱۲ ۲۷۱۵۳۱ ۲۷۱۴۸۰

کشاورزى و ماهيگيرى

بخش کشاورزى ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلى را در سال ۱۹۷۰ به خود اختصاص داده بود. در حالى که اين رقم در سال ۱۹۸۶ به ۷/۹% تقليل مى‌يابد. بخش کشاورزى به علت کوچک بودن زمين‌ها و عدم بهره‌بردارى صحيح و ازدياد جمعيت روستائيان که به نحو غيرعقلايى از زمين بهره‌بردارى مى‌کنند، داراى مشکلات زيادى است. محصولات عمده کشاورزى مکزيک عبارت‌اند از: ذرت، گندم، برنج و حبوبات که بيشتر مصرف داخلى داشته و پنبه، قهوه، ميوه و سبزيجات که بيشتر جنبه صادراتى دارد. مکزيک تا سال ۱۹۷۹ حتى شکر را نيز صادر مى‌نمود. رشد سالانه جمعيت در مکزيک حدود ۳ درصد مى‌باشد. در حالى که فقط ۸ درصد از کل ۱۵ درصد زمين‌هاى قابل کشت مکزيک کشت مى‌شود. با توجه به تغييرات شديد جوي، مکزيک به صورت وارد کننده غلات در دهه ۷۰ درآمده است.


بر اساس برنامه‌اى که تحت نظر دولت لويزپورتيلو براى افزايش محصولات کشاورزى به عمل آمد و ادغام مزارع کوچک دولتى در يکديگر و ايجاد واحدهاى بزرگ زراعي، در سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۰ ساليانه ۳/۲% رشد در توليدات کشاورزى حاصل گرديد. هواى نامساعد در سال ۱۹۸۲، بيش از ۴۰% محصولات را نابود کرد و برنامه جديد توسعه کشاورزى مکزيک که از مارس ۱۹۸۰ آغاز شده بود، معلق گرديد. دولت در سال ۱۹۸۳ مجددا برنامه نوين رشد کشاورزى با هدف افزايش سطح زمين‌هاى قابل کشت تا ۵/۲ ميليون هکتار را ارائه نمود و بهبود سيستم آبياري، افزايش توليدات ميوه و سبزيجات را همراه داشت. در نتيجه مدرن سازى وسايل کشاورزى و بهبود روش‌هاى کشت، توليد نيشکر افزايش يافته و مکزيک رتبه چهارم توليد کنندگان نيشکر را به دست آورد.ميوه‌جات، قهوه، پنبه، گوجه فرنگي، تنباکو و سبزيجات از صادرات عمده مکزيک به شمار مى‌روند.


در زمينه ماهيگيري، دولت مکزيک براى رسيدن به هدف صيد ۹ ميليون تن در سال و دو برابر کردن صيد ماهى در سال‌هاى ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ مبلغ حدود ۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى نموده است. صادرات ماهى و ميگوى مکزيک در سال ۱۹۹۱ به دليل وضعيت بازار خارجى ناشى از اعمال تحريم واردات تن ماهى مکزيک از سوى ايالات متحده از يک طرف و تحريم کشورهايى که با خريد ماهى آن را به کشورهاى ثالث از جمله آمريکا صادر نمودند، از سوى مکزيک از طرف ديگر با کاهش فروش ۹/۲۸% مواجه بوده است. اما رشد داخلي، توانست توليدات فوق را جذب نمايد.

جدول توليد محصولات کشاورزى مکزيک (ميليون تن)

توليدات ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۲۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
ذرت ۱۳۱۸۸ ۱۲۷۸۹ ۱۴۱۰۳ ۱۱۷۲۱ ۱۱۶۰۷ ۱۰۶۰۰ ۱۰۹۴۵ ۱۲۰۱۹
لوبيا ۱۲۸۵ ۹۳۱ ۹۱۲ ۱۰۸۵ ۱۰۲۴ ۸۵۷ ۵۸۶ ۱۱۰۷
برنج ۲۷۵ ۳۱۹ ۵۳۳ ۳۶۰ ۳۹۰ ۳۰۰ ۴۲۰ ۲۲۹
پنبه (تخم) ۴۶۵ ۴۵۴ ۳۱۷ ۲۲۶ ۴۱۴ ۴۹۱ ۲۵۵ ۲۶۳
گندم ۳۴۶۳ ۴۵۰۵ ۵۲۱۴ ۴۷۷۰ ۴۴۱۵ ۳۶۶۵ ۴۳۷۴ ۳۷۵۹
سويا ۶۸۸ ۶۸۵ ۹۲۹ ۷۰۹ ۸۲۸ ۲۲۶ ۹۹۲ ۴۷۴
جو ۵۵۸ ۶۱۹ ۵۳۶ ۵۱۵ ۶۱۷ ۳۵۰ ۴۳۳ ۴۶۸